Velkommen!

OBS! Vedrørenede «Vårt Magiske Ansikt» i Bergen 2 – 7. juni:
Vi har fått godkjennelse til å holde kurset fra smittevernavdelingen i Bergen kommune. Det vil være særskilte smitteverntiltak under kurset, og vi gir Corona-pris.

Institutt for Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi Norge (IBKST Norge) tilbyr utdanning innen
Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi (BKST) og
Dynamisk Ansiktsbehandling.

Tlf: + 47 97122614 Mail: post@kstinstituttet.no

Hos oss kan du ta grunnutdanning i BKST på 300 timer med frivillig eksamen som gir adgang til videreutdanning eller spesialisering til barne- eller dyreterapeut hos Institut for Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi i Danmark.
Utdanningen til Dynamisk Ansiktsterapeut er på 58 timer, og kan tas som egen utdanning eller som frivillig del av kraniosakralutdanningen. Her kan du etter 50 doumenterte behandlinger velge å ta en sertifisering og bli Godkjent Dynamisk Ansiktsterapeut med rett til å bruke logoen. Dynamisk Ansiktsbehandling er et veldig godt suplement til deg som allerede er terapeut, og et spennende sted å starte for deg som har lyst til å bli teraput.

BKST forløpet i Norge består av:
BKST Intro, BKST 1-4, Stillhet & Energi, Barn 1-2 + evt eksamen, og er med klientpraksis på 310 t.

Dynamisk ansiktsterapi går over 6 intensive dager (58 t), enten samlet eller over to moduler.
Hvis du velger å ta sertifisering, er det til sammen 116 t (50 t. dokumentert praksis + supervisjonsdag og sertifisering)

Pris for hele BKST-utdannelsen, er 42 900 kroner.
Mulighet for delbetaling eller månedlig betaling.
Evt eksamen kommer i tillegg.
Pris for Utdannelse til Dynamisk Ansiktsterapeut er 9.400 kroner.
Mulighet for delbetaling eller månedlig betaling.

Den norske del af Instituttet er overtaget af Augustine Rikkeliva Nygaard. Vi ønsker hende og jer alle held og lykke fremover i Norge.

Vores samarbejde fortsætter og Augustine vil stadig undervise ud fra vores materialer, hvilket betyder at kursister fra Augustines kurser i Norge vil kunne fortsætte deres uddannelse i Danmark.

Vi er glade for vores samarbejder og glæder os over at Augustine har lyst til at fortsætte med undervisningen i Norge. Måske vi ses som gæstelærer i Norge eller på et kursus i Danmark. 

Vores allerbedste anbefalinger til Augustine <3
Heather og Anni

Kurstilbud

Kurs i biodynamisk kranio-sakral terapi

Kurs i biodynamisk kranio-sakral terapi og barn

Utdannelse til BIodynamisk Ansiktsterapeut

Modul 1 og Modul 2