Velkommen!

Institutt for Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi Norge (IBKST Norge) tilbyr utdanning innen
Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi (BKST) og
Dynamisk Ansiktsbehandling.

Tlf: + 47 97122614 Mail: post@kstinstituttet.no

Hos oss kan du ta grunnutdanning i BKST på 300 timer med frivillig eksamen som gir adgang til videreutdanning eller spesialisering til barne- eller dyreterapeut hos Institut for Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi i Danmark.
Utdanningen til Dynamisk Ansiktsterapeut er på 58 timer, og kan tas som egen utdanning eller som frivillig del av kraniosakralutdanningen. Her kan du etter 50 doumenterte behandlinger velge å ta en sertifisering og bli Godkjent Dynaisk Ansiktsterapeut med rett til å bruke logoen. Dynamiak Ansiktsbehandling er et veldig godt suplement til deg som allerede er terapeut, og et spennende sted å starte for deg som har lyst til å bli teraput.

Forløpet i Norge består av BKST Intro, BKST 1-4, Essens og Energi, Barn 1-2 og eksamen.

Dynamisk ansiktsterapi består av to samlinger på 3 dager hver.

Pris for hele BKST-utdannelsen, inkludert eksamen, er 42 900 kroner. Mulighet for delbetaling eller månedlig betaling.
Pris for Utdannelse til Dynamisk Ansiktsterapeut er 9.400 kroner.
Mulighet for delbetaling eller månedlig betaling.

Den norske del af Instituttet er overtaget af Augustine Rikkeliva Nygaard. Vi ønsker hende og jer alle held og lykke fremover i Norge.

Vores samarbejde fortsætter og Augustine vil stadig undervise ud fra vores materialer, hvilket betyder at kursister fra Augustines kurser i Norge vil kunne fortsætte deres uddannelse i Danmark.

Vi er glade for vores samarbejder og glæder os over at Augustine har lyst til at fortsætte med undervisningen i Norge. Måske vi ses som gæstelærer i Norge eller på et kursus i Danmark. 

Vores allerbedste anbefalinger til Augustine <3
Heather og Anni

Kurstilbud

Kurs i biodynamisk kranio-sakral terapi

Kurs i biodynamisk kranio-sakral terapi og barn

Utdannelse til BIodynamisk Ansiktsterapeut

Modul 1 og Modul 2