Forutsetning for deltagelse: Lyst og interesse.
Vær OBS på at dette kurset skal være tatt før BKST 1 og starten på din utdannelse til Dyre-terapeut (DK – Se mer om dette på den danske siden).

Kurset er både en introduksjon til Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi / Biodynamics og starten på din utdannelse til terapeut. Kurset er en forutsetning for å søke videre på de andre kursene som vi tilbyr i Kranio-Sakral Terapi (KST). Unntakelsen er hvis du har minimum KST 2 fra et annet utdannelsessted. I så fall vil du kunne starte på «Oppstartskurs for trenede KST-terapeuter» (DK). Uansett evt bakgrunn i andre kroppsterapeutiske retninger er introkurset et krav for å gå videre på utdannelsen. 

Biodynamisk KST har sine røtter dypt plantet i en grunnleggende anatomisk kunnskap, like såvel som de også er plantet i en bevissthet om energi – The Breath of Life – som er den livsenergien som nærer alle cellene i hele kroppen.

BKST introkurs kan gi deg en følelse av om Biodynamisk KST er noe for deg. Det gir en forståelse af BKST og et innblikk i bruksområder.
Kurset er en blanding av teori, fordypelse og praktiske øvelser med «hands on», hvor man arbeider to og to. På disse to dagene lærer du enkle og effektive metoder du kan bruke til å skape balanse og avspenning.

Kursinnhold på BKST Intro

 • Bakgrunnen / historien bak KST og forståelse for i de forskjellige retningene innenfor KST. 
 • Hva er det godt for, og hvorfor bruker man KST.
 • Kroppens biomekaniske funksjoner som det fysiske fundament og trening i å sanse disse bevegelsene.
 • Å sanse, se, lytte og føle klienten.
 • Det ordløse rommet og den bevisste berøringen.
 • Å sanse spenning og avspening i vevet. 
 • «Light touch».
 • Terapeutisk nærvær – terapeut/klient-relasjonen som platform for helbredelse.
 • Å skape kontakt og tune inn.
 • Grounding, tilstedeværelse og utvidet persepsjon.
 • Introduksjon til å lytte til kroppens historie.
 • Å arbeide som kraniosakral- terapeut og om forskellige muligheter.

Generelt om kurset

Krav til forkunnskaper: Lyst og interesse

Varighet BKST intro: 2 dager
Intropakke Intro+BKST 1: 5 dager

Pris for hele utdannelsen: 39 900 kroner

Pris for BKST Intro: 2 500 kroner
Intropakke: 7 000 kroner