Velkommen!

Institutt for Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi Norge (IBKST Norge) tilbyr utdanning innen
Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi (BKST) og
Dynamisk Ansiktsbehandling.

Tlf: + 47 97122614 Mail: post@kstinstituttet.no

Dynamisk ansiktsterapeut

Utdanningen til Dynamisk Ansiktsterapeut er på 50 timer, og kan tas som egen utdanning eller som frivillig del av kraniosakralutdanningen. Her kan du etter 50 doumenterte behandlinger velge å ta en sertifisering og bli Godkjent Dynamisk Ansiktsterapeut med rett til å bruke logoen. Dynamisk Ansiktsbehandling er et veldig godt suplement til deg som allerede er terapeut, og et spennende sted å starte for deg som har lyst til å bli teraput.

Intensivkurs

Dynamisk ansiktsterapi går over 6 intensive dager (50 t), enten samlet eller over to moduler.

Mulighet for sertifisering

Hvis du velger å ta sertifisering, er det til sammen 112t (50 t. dokumentert praksis + supervisjonsdag og sertifisering)


Utdanning i Biodynamisk Kraniosakralterapi (BKST)

Hos oss kan du ta utdanning i BKST på 300 timer med frivillig eksamen(*).

BKST-forløpet i Norge består av:

  • BKST Intro
  • BKST 1-4
  • Stillhet & Energi
  • Barn 1-2
  • Klientpraksis
  • Frivillig eksamen

Du kan fortsette påvidereutdanning eller spesialisering til barne- eller dyreterapeut ved Institut for Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi i Danmark.

*Kostnader ved eventuell eksamen kommer i tillegg.


Den norske del af Instituttet er overtaget af Augustine Rikkeliva Nygaard. Vi ønsker hende og jer alle held og lykke fremover i Norge.

Vores samarbejde fortsætter og Augustine vil stadig undervise ud fra vores materialer, hvilket betyder at kursister fra Augustines kurser i Norge vil kunne fortsætte deres uddannelse i Danmark.

Vi er glade for vores samarbejder og glæder os over at Augustine har lyst til at fortsætte med undervisningen i Norge. Måske vi ses som gæstelærer i Norge eller på et kursus i Danmark. 

Vores allerbedste anbefalinger til Augustine <3
Heather og Anni


Kurstilbud

Kurs i biodynamisk kranio-sakral terapi

Kurs i biodynamisk kranio-sakral terapi og barn

Utdannelse til Biodynamisk Ansiktsterapeut

Modul 1 og Modul 2