Før eksamen

Det skal gå minimum 3 mnd etter siste samling før du kan gå opp til eksamen.

Før eksamen skal du ha minimum 180 dokumenterte praksistimer, hvorav minst 10 behandlinger av barn under 10 år, hvor du har gitt ca 45 minutter BKST behandling.

Du skal også selv ha mottatt minimum 10 sesjoner/ 9 hos minst tre forskjellige sertifiserte Biodynamisk KST-terapeuter, og en hos en biomekanisk KSTerapeut.

Undervisningen er på 250 t, og hele utdannelsen er på tilsammen 440 t.

Vedr. Eksaminert Barne Kranio-Sakral Terapeut se under Børne KST uddannelse, da der er lidt andre krav før du til tage denne eksamen.
http://www.kstinstituttet.dk/boerne-kst-uddannelse

Om eksamen

Eksamen ( 1 separat dag) ser slik ut:
Fremleggelse av 2 skriftlige opgaver vedr. behandlingsforløp med 2 klienter etter eget valg. Det vil være spesifikke krav til oppgavens fokuspunkter, slik for eksempel teoretiske betraktninger, og samtidig være frihet til egne anskuelser og input.

Oppgaven legges frem for de andre som tar eksamen på eksamensdagen, pluss undervisere/sensor.

Det vil også være en praksisoppgave i form av en behandling av en «ikke kjent» klient. Her vil vi være tilstede under behandlingen. Deretter vil det være en formidling av observasjoner, samt bakgrunn for forløpet i behandlingen.

På bakgrunn av dette, besluttes det om du består. 

Eksamen kan tas, når det er minimum 2 som ønsker det. Dagen finner vi i samarbeid. 

Så er du klar til eksamen, så gi oss beskjed. Kjenner du en til som ønsker det, setter vi av en dag til dere. Er det bare en enkelt tilmeldt, sender vi e-mail ut med opplysning om dagen, så andre kan melde seg på.