Før eksamen

Før eksamen skal du ha minimum 70 dokumenterte praksistimer, hvor du har gitt ca 45 minutter BKST behandling og og selv mottatt minimum 5 sesjoner/ hos en Biodynamisk KST-terapeut. Dette gir en samlet grunnutdannelse på minimum 320 leksjoner.

Vedr. Eksaminert Barne Kranio-Sakral Terapeut se under Børne KST uddannelse, da der er lidt andre krav før du til tage denne eksamen.
http://www.kstinstituttet.dk/boerne-kst-uddannelse

Om eksamen

Eksamen ( 1 separat dag) ser slik ut:
Fremleggelse av 2 skriftlige opgaver vedr. behandlingsforløp med 2 klienter etter eget valg. Det vil være spesifikke krav til oppgavens fokuspunkter, slik for eksempel teoretiske betraktninger, og samtidig være frihet til egne anskuelser og input.

Oppgaven legges frem for de andre som tar eksamen på eksamensdagen, pluss undervisere/sensor.

Det vil også være en praksisoppgave i form av en behandling av en «ikke kjent» klient. Her vil vi være tilstede under behandlingen. Deretter vil det være en formidling av observasjoner, samt bakgrunn for forløpet i behandlingen.

På bakgrunn av dette, besluttes det om du består. 

Eksamen kan tas, når det er minimum 2 som ønsker det. Dagen finner vi i samarbeid. 

Så er du klar til eksamen, så gi oss beskjed. Kjenner du en til som ønsker det, setter vi av en dag til dere. Er det bare en enkelt tilmeldt, sender vi e-mail ut med opplysning om dagen, så andre kan melde seg på.