Forutsetning for deltagelse: Introkurs, BKST 1, BKST 2 og BKST 3. Hvis du allerede har min. 70 leksjoner i KST, kan du starte med å ta «Biodynamiske grunnprinsipper», og så ta BKST 2 og 3 og derefter BKST 4.

Oppsamling og status på den enkelte kursists terapeutiske og behandlingsmessige ferdigheter.

Vi fortsetter treningen i å arbeide ut fra «lyttepostene» og observere før, under og etter behandlingen.

Vi fordyper os bl.a. i temporalknoklen, og hvordan den samarbeider med sine «naboknokler».

Trening i å skjelne hva som foregår i klienten under behandlingen. 

Nå har du lært mange forskjellige verktøy, så vi fordyper oss i å lytte til klientens egen iboende behandlingsplan.

I Biodynamiske KST behandler vi ikke ut fra bestemte protokoller eller med verktøy til bestemte symptomer. Kort sagt træner vi deg i å ikke gi en symptombehandling, men i stedet trene og utvikle dine ferdigheter til å gå dypere og finne/behandle årsaken til problemet i samarbeid med klientens system.

Kursinnhold på BKST 4

 • Trening i å sanse omfanget av tilstander og klientens ressurser til å motta og omsætte behandlingen.
 • Trening i å fornemme/sanse klientens fysiske og psykiske tilstand i forbindelse med sitt traume.
 • Behandling av whiplash, hovedpine/migrene, hodetraumer og hjernerystelse kan ikke klares ved en standard protokollbehandling. Du trenes derfor i å omsette dine «lytteferdigheter» til hvordan du kan behandle disse spesifikke tilstandene.
 • Du presenteres for forskjellige behandlingsmuligheter og måter å avhjelpe ovenstående problematikker. 
 • Oppmerksomhet rundt klientens ressurser.
 • Kranieknoklenes sammenheng og påvirkning av hverandre.
 • Leddene mellom knoklene.
 • Temporalknoklens betydning, både fysisk og psykologisk.
 • Gennomgang av suturerne og deres betydning for balansen i kraniet og hele kroppen.
 • Kranienervene og deres samspil med helheten.
 • Fluidbody og det eteriske legeme.
 • Dypere sansemessig forståelse av klienten -fysisk, psykisk og energetisk.

På dette kurset presenterer vi deg for følgende problematikker og hvordan du kan forholde deg til dem med Biodynamisk KST:

 • Whiplash/ nakkesleng og følgesymptomene.
 • Hodepine og migrene.
 • Hodetraumer.

Generelt om kurset

Krav til forkunnskaper: Introkurs, BKST 1, BKST 2 og BKST 3. Hvis du allerede har min. 70 leksjoner i KST, kan du starte med å ta «Biodynamiske grunnprinsipper»(DK), BKST 2 og 3 og deretter KST 4.

Varighet: 4 dager

Pris for hele utdannelsen: 44 700 kroner

Pris for BKST 3: 6 500 kroner