Forutsetninger for deltagelse: Barn 1

Kursinnhold Barn 2

  • Kurset fortsetter der vi slapp på Børn 1, og det er plass til å utveksle erfaringer fra dine barnebehandlinger siden sist.
  • Fordypelse av din sansning og subtile nærvær i forhold til behandling av barn.
  • Hjertesamtaler med barn.
  • Aldersgruppen fra 1 år og oppover.
  • Fysiske og sansemessige observasjoner før, under og etter behandlingen.
  • Praktiske redskaber i forhold til barn som ikke vil behandles.
  • Dural girdle i forhold til skjeve kranier og holdning.

Generelt om kurset

Krav til forkunnskaper: Barn 1

Varighet: 4 dager

Pris for hele utdannelsen: 44 700 kroner

Pris for Barn 2: 6 500 kroner