INTROKURS/INTROPAKKE

Her kan du lese om innholdet i, og melde deg på, starten av utdannnelsen i Biodynamisk Kraniosakralterapi. Hele utdannelsen består av tilsammen 8 moduler (300 t), og de to første går sammenhengende.

Utdannelsen i Norge omfatter BKST Intro, 1, 2, 3, 4, Stillhet, sinn og energi og Barn 1 og 2

Du finner kursbeskrivelsene i menyen øverst. Du kan ta flere kurs og spesialisere deg til barne- eller dyreterapeut hos «moderinstituttet» i Danmark, Institut for Biodynamisk Kranio-Sakral-Terapi. DK – Se mer om dette på den danske siden
Du kan velge å ta eksamen (med ekstern sensor fra Danmark) etter alle modulene i Norge.

Kursene holdes på Inderøy, og du kan lese mer om kursstedet her.

Introkurset er både en introduksjon til Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi / Biodynamics og starten på din utdannelse til terapeut.

Forutsetning for deltagelse: Lyst og interesse.
Vær OBS på at dette kurset skal være tatt før BKST 1

Intropakken består av Introkurs og BKST 1, og kjøres over 5 dager.
For kursinnhold se også BKST 1
Kurset er en forutsetning for å søke videre på de andre kursene som vi tilbyr i Kranio-Sakral Terapi (KST). Unntakelsen er hvis du har minimum KST 2 fra et annet utdannelsessted. I så fall vil du kunne starte på «Oppstartskurs for trenede KST-terapeuter» (DK). Uansett evt bakgrunn i andre kroppsterapeutiske retninger er introkurset et krav for å gå videre på utdannelsen. 

Biodynamisk KST har sine røtter dypt plantet i en grunnleggende anatomisk kunnskap, like mye som de også er plantet i en bevissthet om energi – The Breath of Life – som er den livsenergien som nærer alle cellene i hele kroppen.

BKST introkurs kan gi deg en følelse av om Biodynamisk KST er noe for deg. Det gir en forståelse af BKST og et innblikk i bruksområder.
Kurset er en blanding av teori, fordypelse og praktiske øvelser med «hands on», hvor man arbeider to og to. På disse to dagene lærer du enkle og effektive metoder du kan bruke til å skape balanse og avspenning.

Kursinnhold på BKST Intro

 • Bakgrunnen / historien bak KST og forståelse for i de forskjellige retningene innenfor KST. 
 • Hva er det godt for, og hvorfor bruker man KST.
 • Kroppens biomekaniske funksjoner som det fysiske fundament og trening i å sanse disse bevegelsene.
 • Å sanse, se, lytte og føle klienten.
 • Det ordløse rommet og den bevisste berøringen.
 • Å sanse spenning og avspening i vevet. 
 • «Light touch».
 • Terapeutisk nærvær – terapeut/klient-relasjonen som platform for helbredelse.
 • Å skape kontakt og tune inn.
 • Grounding, tilstedeværelse og utvidet persepsjon.
 • Introduksjon til å lytte til kroppens historie.
 • Å arbeide som kraniosakral-terapeut og om forskellige muligheter.

Generelt om kurset

Krav til forkunnskaper: Lyst og interesse

Varighet BKST intro: 2 dager
Intropakke Intro+BKST 1: 5 dager

Pris for hele utdannelsen: 42 900 kroner

Pris for BKST Intro: 2 100 kroner
Intropakke: 7 400 kroner

Dersom du også ønsker å ta kurset «Vårt magiske ansikt» og evt bli sertifisert Dynamisk Ansiktsterapeut, kan du kjøpe begge utdannelsene samlet til kr 49.900 Ansiktskurs i 2022 går 1.-6. juni. (få plasser ledige).
Du kan lese om ansiktskurset her