Forutsetning for deltakelse: Introkurs og KST 1 eller Biodynamiske grunnprinsipper (DK).

«There has been a revolution in how we perceive the body. What appears to be an object, a three-dimensional anatomical structure, is actually a process, a constant flow of energy and information»
– Deepak Chopra

Vi tar opp tråden fra BKST 1, og hver kursist gir en medkursist eller modell et behandlingsforløp med trening i en innledende samtale. Etterpå evalueres behandlingen. Felles gjennomgang av observasjoner og evt. problemstillinger i behandlingene.

De grunnleggende verktøyene i Biodynamisk KST er å lytte og følge kroppen i en felles samtale og samarbejde. Terapeuten følger det som klientens system forteller, og ikke en fastlagt oppskrift. Det er ikke teknikk eller metode, som skaper en god behandler, men behandlerens evne til å lytte fordomsfritt etter – og anerkjenne – klientens behov. Behandlingen er som en dans, et møte, hvor behandleren slipper sine forutintatte forventninger. 

Helbredelse handler om mer enn å bli symptomfri. Det handler også om å understøtte og integrere helheten, uansett hvilken vei klientens egne selvhelbredende krefter velger. Kurset er derfor starten på en dyptgående lytte-træning i nærvær og stilhet. Vi trener på å lytte til de enkelte kranieknoglenes bevegelser med forskjellige behandlingsgrep. Knoklene og det integrerte nettverket av bindevev og væske blir på denne måten «lytteposter» til hele kroppen.

På dette kurset introduseres den selvhelbredende kraft / intelligens, som Dr. Sutherland kalte The Breath of Life. Dr. Sutherlands oppdagelse omkring en bakenforliggende intelligens går fint i tråd med den nyeste forskning innenfor kvantefysisk og energiforståelse, som tas med i undervisningen.

«Reading the nuances of the tide», var Dr. Sutherlands beskrivelse av å «lytte» til de forskjellige rytmene – som han kalte «The Tide». Det er et mangfold av rytmer – som i virkeligheten er én rytme, hvor den raskeste rytmen rir oppå de andre rytmene. I biodynamisk KST snakker man særlig om tre rytmer: Cranial wave (KST-rytmen), midtide og longtide. Sammen skaper disse et helt system av rytmer, som er «foldet inn i hverandre». Rytmene uttrykker sunnhedstilstanden i kroppen og kan «leses» av en trenet behandler. 

Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi er en holistisk vei til helbredelse, hvor forbindelsen mellem kropp, psyke og sjel anerkjennes som en helhet. Vi går dypere inn i din rolle som terapeut på dette kurset, og dette fokuset vil fortsette som en integrert del på de framtidige kursene.

Kursinnhold på BKST 2

 • Introduksjon til knoklenes biomekanikk/bevegelser gjennom «hands on» kontakt.
 • 3D-billeder av biomekanikken/bevægelsene i knoklene.
 • Introduksjon til The Breath of Life og Primary Respiration.
 • Introduksjon til de tre rytmene: Kranio-Sakral-rytmen, mid-tide og long-tide.
 • Meditativ tilstedeværelse som redskab til å sanse de subtile rytmene mid-tide og long-tide.
 • Stillepunkt: Det biodynamiske stillepunkt som skjer i samarbeid med kroppen. Stillepunktet kan ha en unik balanserende effekt på kroppen, og åpner for kroppens egne selvhelbredende krefter.
 • Fulcrums/ankerpunkter og betydningen av disse i vår behandling.
 • Reciprocal Tension Membrane.
 • Introduksjon til ansiktsknoklene og ansiktsdiafragma.
 • Introduksjon til arbeid i munnen (oralt).
 • Rygg, nakke og bekken. Vi arbeider med de enkelte rygghvirvlenes betydning og sammenheng med tilstanden i organene.
 • Det undervises i forskjellige innfallsvinkler hvor du kan kombinere en rekke behandlingsmuligheter etter klientens behov.
 • Behandlingsreaksjoner og praktiske tips om behandling.
 • Etikk/moral og journalskrivning.
 • Din rolle som behandler/terapeut.
 • Introduksjon til «klientsamtale».

Generelt om kurset

Krav til forkunnskaper: BKST Intro og BKST 1

Varighet: 5 dager

Pris for hele utdannelsen: 44 700 kroner

Pris for BKST 2: 8 200 kroner