Forutsetning for deltagelse: Introkurs, BKST 1 og BKST 2. Hvis du allerede har min. 70 leksjoner i KST fra en annen skole, kan du starte med å ta «Biodynamiske grunnprinsipper» (DK) og deretter ta BKST 2. 

Selv om vi i biodynamisk KST søker helheten/sunnheten og ikke fokuserer på den syke delen, er det en essensiell del av grunntreningen å kjenne de fysiske lesjonene i spheno-occipital-leddet. 

Dette kurset har sitt fokus i kraniebunnen, og er en fortsettelse av treningen i å palpere disse subtile bevegelsene. På kurset fordyper vi os bl.a. i spheno-occipital-leddet og dets betydning og sammenheng med hele kroppen. Dette sentrale området i kraniets fysiske struktur er svært sensitivt, og kan ha stor betydning for hvordan hele kraniet beveger seg. Spheno-occipital-leddet åpner og lukker seg som en blomst, og det fungerer som et naturligt fulcrum (omdreiningspunkt) for bevegelsene i kraniebunnen og ryggsøylen.

Spheno-occipital-leddet kan låse seg i forskjellige lesjoner. Disse kan skabe ubalanse i hele kroppen og i den følelsesmæssige tilstand. Dr. Sutherland beskrev disse lesjonene i sitt tidlige arbeid, og de danner grunnlaget for biomekanisk KST. En lesjon oppstår når bevegelsen omkring det naturlige fulcrumet organiserer seg annerledes pga. en kraft utenfra. Lesjoner kan oppstå under fødselen eller etter fysiske og psykiske traumer.

På kurset undervises i å skjelne mellom de forskellige lesjonene og tilstander i spheno-occipital-leddet gjennem palpering og sansning. Alle kranier bevæger seg forskjellig, og det er vigtig å kunne palpere disse unike nyansene.

For å få en visuell forståelse af spheno-occipital-leddet brukes 3D-animasjoner, som samtidig gir en mekanisk forståelse av bevegelsen og de forskellige lesjonene. En visuell animasjon kan hjelpe «hands-on» sansningen vår, men vil alltid være en unyansert mekanisk gjengivelse. Knoglene er ikke statiske gjenstander, men er fylt med blod og bindevev. Dette gir nyanser som ikke kan beskrives mekanisk. I tillegg uttrykkes disse unike bevegelsesmønstrene i cellene, i væsken og i de elektromagnetiske mønstrene. Når vi utvider persepsjonen til å romme disse aspektene, åpnes døren til kroppens egne selvhelbredende krefter, så systemet kan reorganisere seg selv og skape en sunnere tilstand.

Sph-occ-leddet er en midtlinje-struktur og kan derfor ha stor betydning for balansen i hele midtlinien.

Kursinnhold BKST 3

 • Fluid Body – en forståelsesmodell af James Jealous.
 • Primary Respiration.
 • Holistisk shift.
 • Sutherlands fulcrum.
 • Fortrolighet med sansningen av balanse, sunnhet og helhet.
 • Palpering av spheno-occipital-leddets bevegelser og gjenkennelse av sunnheten i området.
 • Vi beveger oss dypere til restriksjoner som kan være i den dybere dynamikken i knokler, vev og væskerelasjoner.
 • Gjennomgang av de primære lesjonene og deres betydning for sunnheten.
 • Lesjoner og endring av adferd og sammenheng med den psykiske tilstanden.
 • Sansning/gjenkennelse av lesjoner og utvidelse av perseptsjonen til helheten.
 • Sammenhengen mellom spheno-occipital-leddet og hele kroppens tilstand.
 • Spheno-occipital-leddets betydning som midtlinje-struktur.
 • Mer om midt-linier, og hvordan alt organiserer seg rundt en midtlinje.
 • Foramen magnum og betydningen av plass i dette området.
 • Foramen magnum.
 • Sammenhengen mellem Foramen magnum og munn/kjeve-problemer.
 • Å orientere seg ut fra mid-tide og long-tide i behandlingen.
 • Å arbeide i neutral.

Generelt om kurset

Krav til forkunnskaper: BKST-Intro og BKST 1-2. 
Hvis du allerede har min. 70 leksjoner i KST, kan du starte med å ta «Biodynamiske grunnprinsipper» (DK) og så ta BKST 2. 

Varighet: 4 dager

Pris for hele utdannelsen: 44 700 kroner

Pris for BKST 3: 6 500 kroner