Forutsetning for deltagelse: Introkurs fra Instituttet her eller i Danmark.

Stillness is what creates love
Movement is what creates life
To be still and still moving
That is everything

– Do Hyun Choe

Kroppen snakker til oss, og det er opp til oss å lytte. Gjennom å lytte og åpne hjertet i bevisst nærvær, oppdager vi at helheten og sunnheten alltid er tilstede. 

På KST 1 fordyper vi oss i sansningen av de fysiske strukturene og oppbygger fortrolighet med dem.

I biodynamisk KST ser man kropp og sinn som et integrert energisystem, og vi arbeider med bevidssthetens betydning for sunnheten.

Behandlere og klienter er forskjellige, og behandlingen må derfor være forskjellig fra klient til klient – og fra sesjon til sesjon. Dette krever trening i oppmerksomhet for behandleren, og tar utgangspunkt i kroppens evne til å helbrede seg selv.

Kurset veksler mellom relevant teori, anatomi og praksis.

Kursinnhold på BKST 1 – De lyttende hender

 • Relevant gjennomgang av knokler og membraner i kraniet.
 • Introduksjon til nervesystemet.
 • Cerebrospinalvæskens betydning og sansning av flyten i den.
 • Introduksjon til biofeltet og energi.
 • «The core link» og forståelsen av sammenhengen i kroppen.
 • Kommunikasjon mellom hender og vev.
 • Træning i å sanse kroppens subtile signaler via berøring, iakttagelse, oppmerksomhet og bevissthet.
 • Guidelines til fordypelse og nærvær som grunnlag for den terapeutiske tilstand.
 • Lytteposter som et utgangspunkt til å lytte og følge kroppen.
 • Utvidet persepsjon.
 • Trening i forskjellige berøringsmuligheter og -metoder som fundament til å gå videre. 
 • Introduksjon til unwinding som et spontant uttrykk i behandlingen.
 • Introduksjon til kranierytmen;»the cranial wave».

Generelt om kurset

Krav til forkunnskaper: BKST Intro

Varighet: 4 dager

Pris for hele utdannelsen: 44 700 kroner (eksamen kommer i tillegg)

Pris for BKST 1: 6 500 kroner